Vi har både böcker och pedagogiska leksaker!

Läslusen är Uppsalas främsta – och för övrigt enda – bokhandel inriktad 

på barnböcker. Läslusen har funnits på Drottninggatan i över 15 år och har 

fått en fin skara trogna kunder. Varmt välkommen att upptäcka oss, du med!